Työ- ja toimintakeskus Järvenpää

Rakennuttaja: Järvenpään Kaupunki
Urakoitsija: Kymppirakenne Oy
Suunnittelija: Arttitehtitoimisto AMARK